REVISTA VIRTUALĂ "BIO"

  Culegere de articole atât din domeniu sănătăţii şi alimentaţiei naturale, cât şi cu referire la teme legate de mediu sau ecologie.

2007

Decembrie
  • Cicoare

  Efectele stimulente digestive pe care cicoarea le posedă, sunt determinate de către substanţele amare, mai ales de către lactucină şi de intibină. Sub influenţa acestor compuşi, este stimulat apetitul şi are loc un bun drenaj al ficatului şi a splinei (citeşte tot articolul).

2008

Ianuarie
  • Noţiuni elementare de ecologie

  Ecologia ca ştiinţă, nu se ocupă cu studiul individualităţilor biologice, aşa cum fac ramurile biologiei, ci se apleacă asupra sistemelor vii şi asupra mediului ambiant de care acestea depind (citeşte tot articolul).

Noiembrie
  • Alimentaţia zilelor noastre

  Multă cerneală a curs şi va mai curge încă în jurul alimentaţiei moderne. Frenezia în jurul acestei teme, este pe deplin justificată atâta timp cât  în ultimele decenii, au proliferat o serie de afecţiuni, între care diabetul şi obezitatea au luat aspectul unor adevărate epidemii (citeşte tot articolul).

  • Stresul şi alimentaţia

  Noţiunea de "stres" (din englezescul "stress" - "presiune", în traducere liberă), a fost propusă de Cannon în 1932. Savantul englez, încerca să demonstreze că organismul omului, tinde să se adapteze la o solicitare majoră sau la un alt factor presant, care este perceput drept nociv. Adaptarea se realizează prin activarea sistemului nervos  şi al celui hormonal, care începe să secrete mai mai multă adrenalină şi cantităţi sporite de hormoni cerebrali (citeşte tot articolul).

2009

Ianuarie
  • Sferele care adăpostesc vieţuitoarele de pe Terra (Biosfera)

  Sferele, învelişurile sau straturile din jurul scoarţei terestre, capabile să întreţină viaţa, au fost incluse în cadrul BIOSFEREI (citeşte tot articolul).

  • Mineralele din alimente (I)

  Mineralele reprezintă elementele anorganice care stau, în mod direct sau indirect, la baza tuturor structurilor din care este alcătuit organismul, şi care întreţin toate funcţiile fiziologice, susţinând însăşi viaţa (citeşte tot articolul).

Februarie
  • Antibioticele inteligente

  În natură, în rădăcinile unor plante, au loc un tip aparte de "infecţii" bacteriene, de pe urma cărora vegetalele au de câştigat. Aceşti bacili sunt cunoscuţi bine de către specialiştii agronomi, fiind chiar cultivaţi în scopul creşterii producţiei (citeşte tot articolul).

Martie
  • Mineralele din alimente (II)

  Dintre toate mineralele, calciul este probabil cel mai cunoscut, cantitatea necesară pentru organism  fiind destul de mare (citeşte tot articolul).

  • Restituiri. Antibioticele şi flora bacteriană

  În tubul digestiv, în căile respiratorii, în căile urinare, precum şi în alte regiuni există o floră microbiană diversă nepatogenă şi saprofită, care este în mod obişnuit într-un echilibru biologic (citeşte tot articolul).

Aprilie
  • Fierul din litosferă

  Luat ca masă, fierul ocupă primul loc din Terra, însă acest metal se concentrează aproape în totalitate spre centrul interior a planetei noastre. Nucleul Pământului este format în proporţie de 80 % din fier, dar în litosferă, acest element se află în cantitate mult mai modestă (citeşte tot articolul).

  • Etajele de vegetaţie (I)

  Vegetaţia, prin populaţiile sale, s-a adaptat diferitelor biotopuri, în cadrul cărora, unul dintre factorii abiotici cei mai importanţi este relieful (citeşte tot articolul).

Mai
  • Gândacul de frasin sau cantarida (Lytta vesicatoria)

  Gândacul de frasin sau cantarida (Lytta vesicatoria), este un coleopter care poate produce mari daune unor specii de plante lemnoase, mai ales acelora care aparţin familiei Oleaceae, precum şi albinelor (citeşte tot articolul).

  • Etajele de vegetaţie (II)

  Începând de la altitudinea de 350-400 m, gorunul (Quercus petrae) se amestecă cu fagul (Fagus sylvatica), formând păduri mixte (Citeşte tot articolul).

Iunie
  • Răspândirea speciilor sălbatice de bujor în România

  În flora spontană a României, apar ca rarităţi, elegantele plante aparţinătoare familiei Paeoniaceae, şi anume bujorii sălbatici (citeşte tot articolul).

  • Etajele de vegetaţie (III)

  Depăşind limita superioară a molidişurilor, vegetaţia lemnoasă devine scundă, neforestieră, formată din: molizi (Picea abies) piperniciţi şi zdrenţuiţi, jneapăn (Pinus mugo), ienupăr pitic (Juniperus sibirica), salcie pitică (Salix reticulata), smârdar sau bujor de munte (Rhododendron kotschyi), afin (Vacinum myrtillus), merişor de munte (Vacinum vitis-idaea), azaleea de munte (Loiseleuria procumbens) şi brăduţul roşu sau coacăzul (Bruckenthalia spiculifolia) (Citeşte tot articolul).

  • Mineralele din alimente (III)

  Potasiul, numit şi kaliu, este un element metalic de o mare importanţă  pentru organismul uman, îndeplinind o serie de funcţii esenţiale pentru viaţă (citeşte tot articolul).

Iulie

  • Etajele de vegetaţie (IV)

  Vegetaţia sălbatică ţării noastre, nu este omogenă, ci prezintă particularităţi, existenţa fitocenozelor fiind influenţată de mai mulţi factori abiotici, care variază în raport cu altitudinea, clima şi microclima, solul, etc.(citeşte tot articolul).

  • Mineralele din alimente (IV)

  Am lăsat la sfârşitul seriei de articole dedicate mineralelor din alimente, un element important, despre care astăzi se vorbeşte mai puţin, şi anume fosforul (citeşte tot articolul).

Noiembrie

  • Vindecaţi-vă cu arbori

  Silvoterapia este una dintre cele mai eficiente si mai ieftine metode de cură, ea realizându-se prin plimbări în interiorul pădurilor (citeşte tot articolul).

Decembrie

  • Cum să facem din iarnă un aliat pentru sănătate

Sezonul rece, după cum se ştie, este perceput de către majoritatea oamenilor, ca acea perioadă a anului, în care sănătatea este cea mai vulnerabilă. Putem găsi numeroase argumente care să susţină acest punct de vedere. Totuşi, apelând la o analiză mai temeinică, avem posibilitatea să observăm că iarna poate deveni un aliat al sănătăţii şi al vitalităţii noastre (citeşte tot articolul).

2010

Ianuarie

  • Rezervaţia Naturală Pădurea de Frasini de la Urziceni (jud. Satu Mare)

  În judeţul Satu Mare, nu departe de Urziceni (localitate de frontieră situată pe DN 1F, în nord-estul municipiului Carei - vezi harta municipiului şi harta nord-estului Careiului), lângă satul Urziceni Pădure (se ajunge din Urziceni, urmând DC 49, pe stânga în sensul de mers spre Ungaria), în Câmpia Careiului, pe o suprafaţă de 38 ha, se află Rezervaţia Naturală Pădurea de Frasini (citeşte tot articolul).

Februarie

  • Plantele infectate produc antibioticele inteligente

  În natură, în rădăcinile unor plante, au loc un tip aparte de "infecţii" bacteriene, de pe urma cărora vegetalele au de câştigat. Aceşti bacili sunt cunoscuţi bine de către specialiştii agronomi, fiind chiar cultivaţi în scopul creşterii producţiei. Inteligenţa în acţiune al ţesuturilor vegetale de la locul inoculării, după părerea specialiştilor, va putea fi valorificată în curând în terapeutica umană, prezentând avantaje nete faţă de antibioterapia actuală, atât prin lipsa totală de toxicitate, cât şi prin modul intuitiv de exercitare a funcţiei antimicrobiene (citeşte tot articolul).

  • Ceaiul siberian din ace de brad

  Primul gând care te străbate la auzul cuvântului "Siberia", cu siguranţă că te duce spre ierni lungi şi foarte geroase. În acest specific climatic aspru, cu geruri năprasnice, unde adesea mercurul termometrului coboară sub minus 40 de grade, îşi duc traiul numeroşi locuitori, care pe lângă asprimea climei, se confruntă şi cu lipsa, pe perioade îndelungate, a fructelor, legumelor şi altor vegetale verzi comestibile. Ori, după cum se ştie, privarea organismului de asemenea surse de hrană, mai ales prin lipsa vitaminei C, conduce la dezechilibre, care înrăutăţesc starea corpului, mai ales în anotimpul rece. Siberienii însă, de multe veacuri cunosc modalităţi de evitare a situaţilor carenţiale, apelând la mijloace autohtone naturale de compensare (citeşte tot articolul).

Martie

 • Visele şi bolile

  Probabil că, în lumea noastră interioară, nimic nu este mai fascinant şi mai misterios decât visul. Totuşi, în această expunere, am rezistat ispitei unei dezbateri pe marginea originii trăirilor onirice, ocolind, în acelaşi timp, şi temele ştiinţifice sau oculte legate de profetismul sau de valoarea în viaţa cotidiană a viselor. Apelând îndeosebi la literatura medicală, nu am încercat altceva decât găsirea unor punţi între vise şi boli (citeşte tot articolul).

Mai

  • De ce are nevoie organismul omul de epurare ?

  Organismul nostru poate fi comparat cu un oraş imens şi foarte aglomerat, în care fiecare locuitor reprezintă o celulă (comparaţia are limitele ei, căci un singur om are mai multe celule decât populaţia Terrei). Merită să cugetăm la urmările lipsei serviciilor de salubritate şi de canalizare într-o astfel de metropolă. Rând pe rând, fiecare persoană, ar pierii sufocată şi îngropată în deşeurile pe care chiar şi el le-a produs (citeşte tot articolul).

Iunie

  • Ce mărturisesc plantele în faţa detectorului de minciuni? (I)

  Astăzi se ştie că plantele nu sunt nişte organisme amorfe, ci ele prezintă diferite reacţii, chiar dacă acestea nu sunt de obicei vizibile. Aceste "trăiri", evidenţiate prin modificarea biocurenţilor şi a aurei energetice ale plantelor, au fost puse în evidenţă prin mai multe metode (fotografia Kirlian, măsurarea biocurenţilor, evaluarea parametrilor fiziologici, etc.), de către diverşi cercetători.
  Dintre toţi oamenii de ştiinţă, nimeni nu s-a aplecat  atât de mult asupra modificărilor biocurenţilor la plante, ca Cleve Backster (vezi Wikipedia în engleză), inventatorul detectorului de minciuni, aparat numit şi poligraf (citeşte tot articolul).

Iulie

  • Ce mărturisesc plantele în faţa detectorului de minciuni? (II)

Octombrie

  • Asemănări şi deosebiri între medicina tradiţională chineză şi cea coreeană

  Medicina tradiţională coreeană a fost influenţată în mare măsură de cea chineză, care făcea parte din uriaşul patrimoniu ştiinţific, cultural, spiritual şi filosofic, ce strălucea încă din antichitate, în această parte a lumii. Totuşi în evoluţia ei, medicina coreeană, s-a conturat ca un sistem cu câteva caracteristici proprii, bine conturate.
  Documentele istorice atestă faptul că în Coreea era extinsă practica medicală empirică şi folclorică încă din antichitate. În jurul secolului al X-lea, în peninsulă au fost aduse o serie de cărţi  şi tratate medicale din China, iar de atunci coreeni au început sa-şi creeze propriul sistem medical, asimilând învăţăturile chineze, pe care le-au îmbinat însă, în modul cel mai fericit, cu particularităţilor şi practicile medicale proprii (citeşte tot articolul).

BIOTERAPII ® este o marcă înregistrată la OSIM. Toate drepturile rezervate 2006 - 2016. Utilizarea acestui site, impune respectarea unor termeni şi condiţii (mai multe).
  POZIŢIE

Revista virtuală "Bio"
  CATEGORII ARTICOLE